Energetyczne znaczenie prawidłowo dobranego pseudonimu ma znaczenie dla  kierunku w jakim chcemy się rozwijać. Jego oddziaływanie przekłada się m. in. na komunikację, a więc język, za pomocą którego będziemy komunikować się ze światem, ze swoimi czytelnikami, fanami i wielbicielami. To on wskaże poziom jakości naszej twórczości. Sposób w jaki będziemy wyrażać swoją twórczość i to w jaki sposób będzie ona odbierana przez otoczenie. 


Ma w końcu wpływ na to co potocznie nazywamy sukcesem. A zatem scenariusz i ścieżki naszego artystycznego rozwoju. 

 

Dobrze dobrany pseudonim staje się flagową marką, dzięki której będziemy rozpoznawalni. Tworzymy w ten sposób swój unikatowy, autorski  podpis na mapie artystycznej świata.

Numerolog Astrolog - 25 letnie doświadczenie w badaniach nad naturą człowieka w kontekście wiedzy Numerologicznej i Astrologicznej.

 

  • termin realizacji : 14 - 30 dni.

 

  •  

 

Zamówienie

  • termin realizacji : 14 dni.

 

  • 399 zł.

 

  • bezpieczne transakcje 

 

Pseudonim Artystyczny

Zamówienie

Numerolog - Astrolog  - Jarosław Bondza - Numerologia & Astrologia

 

 Stosowany jest zwykle przez osoby publiczne przy okazji publicznych występów, czy też przy podpisywaniu dzieł takich jak książki, obrazy i rzeźby lub utwory muzyczne.

 

 

  •  to narzędzie niezwykle często używane przez artystów tworzących różnego rodzaju dzieła sztuki.

 

  • Twórcy nie zawsze chcą, by ich personalia były znane odbiorcom, często też pseudonim stanowi ważną część kreacji artystycznej,

 

  • jest ważnym elementem całokształtu działań artystycznych.

 

  • wielu artystów uznaje go za szczególne dobro i nie godzi się na to, by był używany przez kogoś innego i w celach innych niż oznaczanie ich dzieł. 

 

 

 

 

Pseudonim artystyczny może przyjąć rozmaite formy.

 

 

- powszechnie używanego słowa lub imienia, także nawiązującego do twórczości innych artystów, mitologii itp. - np. Boy, Margaret, Nergal,

 

- nazwiska i imienia stworzonego specjalnie po to, by pełnić funkcje pseudonimu np. Joseph Conrad, Bolesław Prus, Pola Negri,

 

- frazy stworzonej specjalnie po to, by pełnić funkcję pseudonimu - np. Novika, Taco Hemingway, Voltaire,

 

 

Pseudonim artystyczny to narzędzie niezwykle często używane przez artystów tworzących różnego rodzaju dzieła sztuki. Twórcy nie zawsze chcą, by ich personalia były znane odbiorcom, często też pseudonim stanowi ważną część kreacji artystycznej, niewątpliwie jednak jest ważnym elementem całokształtu działań artystycznych. Z tego też powodu wielu artystów uznaje go za szczególne dobro i nie godzi się na to, by był używany przez kogoś innego i w celach innych niż oznaczanie ich dzieł.

 

 

Kiedy prawo chroni pseudonim artystyczny?

 

Pseudonim artystyczny a prawa autorskie.

 

 

 

Najszerszą ochroną otacza pseudonim artystyczny prawo cywilne, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. W kontekście tej gałęzi prawa stanowi on dobro osobiste człowieka, tak jak wskazuje to art. 23 kodeksu, i z tego powodu artysta może bronić go na wszelkie sposoby dopuszczane przepisami prawa sposoby.Art. 23.

 

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Zastrzeżenie pseudonimu artystycznego jako znaku towarowego może być dla twórcy dobrym rozwiązaniem. Zaznaczy to wyraźnie jego prawa do oznaczenia i wskaże go jako jedyną osobę uprawnioną do oznaczania w ten sposób utworów. Umożliwi też udzielanie licencji na użycie pseudonimu, co ułatwi kontrolowanie używania go przez inne osoby, a także rozszerzy zakres ochrony znaku poza środki wynikające z zapisów kodeksu cywilnego.

Numerolog - Astrolog - Jarosław Bonda - Numerologia - Astrologia

NUMEROLOG  ASTROLOG

Imię
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Masz pytania?

O mnie

Jestem Numerologiem i Astrologiem. Badania nad naturą człowieka prowadzę od blisko 30-tu lat.  Pomagam aktywować ukryty potencjał, nowe możliwości i predyspozycje. Poprawić relacje, wzmocnić aspekty na których najbardziej nam zależy. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy zadzwoń. 

Warszawa, Grzybowska 45, 00-844

+48 601 73 56 78

Usługi

Informacje

Social media

Copyright 2024 Numerolog.eu Jarosław Bondza